Nová hovoriaca dotyková kniha

Pokračujeme v sprístupňovaní kultúrnych pamiatok, zaujímavých objektov alebo umeleckých diel našim nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom. Po hovoriacej knihe o drevenom kostolíku v skanzene v Starej Ľubovni sme pripravili novú knihu s určite zaujímavým obsahom.

Kniha prevedie „čitateľa“ formou prechádzky po Starom meste v Bratislave a zoznámi ho so zaujímavými budovami Starého mesta. Pomocou reliéfov a audio opisu kniha pomôže urobiť si predstavu ako budovy vyzerajú a prezradí aj čo to z ich bohatej minulosti.

Kniha sa začína plánom Starého mesta, pomocou ktorého sa čitateľ prejde starými uličkami a zoznámi sa z najzaujímavejšími budovami na trase od Mestskej knižnice v Bratislave.

Bližšie sme vybrali a detailnejšie predstavíme päť budov: kostol Povýšenia svätého Kríža a kláštor klarisiek, Michalskú bránu, Mirbachov palác, Primaciálny palác a Starú radnicu.

Kniha bude umiestnená v Mestskej knižnici v Bratislave v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých.