UNIKÁTNA KNIHA PRE NEVIDIACICH

Priviesť nevidiacich a slabozrakých spoluobčanov na návštevu kultúrnych pamiatok a zabezpečiť im pekný zážitok a nové poznatky nie je jednoduché. Naša nezisková organizácia Trnka prináša možnosť, ako spoznať kultúrnu pamiatku samostatne, bez nutnosti žiadať iných o sprostredkovanie informácií o navštívenom mieste. Je ňou naša Hovoriaca dotyková kniha, ktorá prostredníctvom reliéfov a hovoreného slova postupne prevedie nevidiaceho návštevníka po kultúrnej pamiatke a oboznámi ho, ako vyzerá zvonka i zvnútra. Dá mu možnosť predstaviť si ako vyzerajú najzaujímavejšie časti pamiatky a zoznámi ho aj s históriou daného miesta, či predmetu.

Prvou a dúfame, že z množstva ďalších, ktoré budú nasledovať, je kniha, ktorá bližšie nevidiacemu predstaví drevený kostolík, ktorý sa nachádza v skanzene pod Ľubovnianskym hradom v Starej Ľubovni. Kniha na jednotlivých reliéfnych doskách zoznámi návštevníka, aký má kostolík tvar zvonka, ako vyzerá priestor vo vnútri a podrobne mu priblíži pýchu kostolíka – ikonostas. Kniha hlasom navádza ruky návštevníka po reliéfe tak, aby si vedel predstaviť napríklad tvar kostolíka, z čoho je zložený ikonostas, aký je veľký, kde sa na ňom nachádzajú aké ikony. A následne mu povie zaujímavé veci z histórie.

Ukážka vedenia rúk návštevníka po reliéfe ikonostasu a historická poznámka:

Knihu sme slávnostne predstavili 5. júla 2018 priamo v drevenom kostolíku v skanzene. Knihu uviedol do života gréckokatolícky kňaz Pavol Tomko a zlatá olympijská víťazka v zjazdovom lyžovaní Henrieta Farkašová, ktorá si ako prvá vyskúšala našu Hovoriacu dotykovú knihu.

Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí boli pri realizácii tejto úžasnej knihy. Dúfame, že podobných kníh bude viac a prinesú tak radosť z poznávania našich kultúrnych pamiatok. Veríme, že kniha bude zaujímavá nie len pre nevidiacich a slabozrakých, ale aj pre ostatných návštevníkov Ľubovnianskeho skanzenu.

Autormi Hovoriacej dotykovej knihy© sú Karol Trnka, Ildikó Gúziková, Vladimír Maroš, Michal Sarnecký, Jozef Balužinský.