Beseda so Štefanom Kvietikom

V Mestskej knižnici v Bratislave sa 2. novembra 2015 uskutočnilo ďalšie z premietaní filmov s audiokomentárom. Tentoraz to bol film Martina Hollého Havrania cesta. Jeden…

čítať ďalej... Beseda so Štefanom Kvietikom

Tábor padlých žien

Filmový tragikomický príbeh z obdobia 50-tych rokov, kedy sa v pracovných táboroch nazhromažďovali „protispoločenské živly“, aby tu prešli procesom prevýchovy na uvedomelých občanov. To je…

čítať ďalej... Tábor padlých žien

Havrania cesta

Film sa odohráva medzi montérmi vysokonapäťového vedenia, všíma si predovšetkým ľudské hodnoty, stavia ich na vierohodnosti jednotlivých hrdinov, ktorí sa hádajú o vedúce postavenie v…

čítať ďalej... Havrania cesta

Medená veža

Medená veža je dobrodružno-romantický príbeh troch kamarátov a jednej ženy odohrávajúci sa v atraktívnej scenérii Vysokých Tatier. Traja priatelia pracujú počas letnej sezóny vo vysokohorskej…

čítať ďalej... Medená veža

Živý bič

Filmová balada o dramatických osudoch ľudí žijúcich na oravskej dedine v čase prvej svetovej vojny. Hlavnou dejovou líniou je príbeh mladej ženy Evy Hlavajovej, ktorá…

čítať ďalej... Živý bič

Tisícročná včela

Sága murárskeho rodu Pichandovcov odohrávajúca sa prevažne na malej slovenskej dedine zachytáva časový úsek tridsiatich rokov (1887 – 1917). Prvá časť zachytáva život Martina Pichandu…

čítať ďalej... Tisícročná včela

Majster kat

V povodí Dunaja, v miestach, ktoré boli kedysi cieľom častých tureckých nájazdov, sa odohráva dramatický príbeh dvoch priateľov – rybára Richardusa a mestského kata Emila…

čítať ďalej... Majster kat