Naše služby

Filmy

Filmy bez obrázkov? To je každodenná realita nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, pričom drvivá väčšina z nich využíva televíziu ako primárny zdroj informácií a zábavy.
Televízny program alebo iné audiovizuálne diela sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, sú „témou“ rozhovoru, či už na pracovisku, alebo v rodine (súťaže, seriály). Audiokomentár teda podstatne prispieva k sociálnej inklúzii nevidiacich a slabozrakých v ich každodennom živote. V našej spoločnosti je naviac veľké množstvo ľudí, ktorí stratili zrak v priebehu života. Kto celý život sledoval filmy a vyrástol s televíziou, určite sa veľmi ťažko vzdáva tohto média, i keď jeho zrakové schopnosti slabnú.
Ako vzniká?
Audiokomentár je text, na ktorý sú kladené špecifické nároky. Vidiaci a nevidiaci vypracujú spoločne audiokomentár, ktorý má byť čo najkratší a najvýstižnejší. Spolupráca nevidiaceho je v tomto prípade veľmi dôležitá, pretože pre samotného vidiaceho je často ťažké pochopiť, aké informácie dokáže nevidiaci získať z kompletného mixu celej zvukovej stopy.
Najskôr si tím vidiaci-nevidiaci resp. slabozraký jeden príp. dva krát pozrú film. Potom si musia vyjasniť nasledovné otázky: Ako sa strieda hlavný a vedľajší dej (prvý a druhý plán)? Nachádzajú sa v deji nejaké časové skoky, spomienky, snové sekvencie? Ktoré postavy príp. ktoré miesta bude potrebné detailnejšie popísať? Ako rozdeliť tento popis?
Potom tento tím pomaly spracováva scénu za scénou. Neustále skracovanie popisujúcich textov je najdôležitejšou a často aj najťažšou úlohou, pretože prestávky medzi dialógmi sú spravidla malé a atmosféra filmu by mala ostať nedotknutá.
Vypracovaný text potom nahovorí vo zvukovom štúdiu a zmixuje s originálnou zvukovou stopou.

Divadelné predstavenia

Audio opis v oblasti divadelného umenia môže mať rôzne formy. V divadle sa audiokomentár využíva na naplnenie niektorých medzier medzi dialógom a jeho zvukovým sprievodom. Má za úlohu poskytnúť základné informácie o vizuálnych prvkov príbehu, ktoré nevidiacim a slabozrakým v divadle chýbajú. To znamená, popis štýlu produkcie, vizuálny vtip, tanec čí súboj s mečmi, alebo popis výrazu tváre postavy, ktorá reaguje na to, čo iná postava hovorí. Občas môže byť popis tak jednoduchý, ako určenie, kto hovorí. Naopak, môže byť aj vzrušujúci ako popis cirkusového akrobatického čísla alebo použitie toho správneho jazyka, potrebného na sprostredkovanie sily a dynamiky súčasného tanca a jemnej plynulosti klasického baletu. Audio popis je živým komentárom poskytovaným prostredníctvom ľahko ovládateľného prístroja, umožňujúci nevidiacim alebo slabozrakým osobám plne spolupracovať s výkonom, a zlepšiť ich zážitok.

Vizuálne umenie

Pri popise zbierok múzeí, galérií alebo pamiatok, musí ísť audiokomentátor nad rámec,  jednoducho hovoriť poslucháčom, čo sa v miestnosti nachádza a ako daný predmet vyzerá, tak aby umožnil poslucháčom stretnúť  sa  s interpretovaným umeleckým dielom spôsobom, ktorý je asociatívne pre nich.

Možnosti popisov vizuálnych diel:
– Audio opis diel naživo
– Opis kľúčových objektov pre počúvanie prostredníctvom prístroja
– Audio opis diel pre webové stránky

Čo je to audio-komentár?

Adiokomentár upravuje film alebo divadelné predstavenie na „bezbariérovú“ verziu, vhodnú pre nevidiacich a slabozrakých. Predstavuje akési akustické titulky, ktoré krátko a výstižne popisujú hlavné prvky deja, gestikuláciu, mimiku a dekorácie či okolie. Tieto popisy sa nahovoria do prestávok medzi dialógmi. Audiokomentár otvára pre nevidiacich a slabozrakých obrázkový svet filmu.