Filmy

Divadelné predstavenia

Vizuálne umenie

Tréningy

 

Čo je to audio-komentár?

Adiokomentár upravuje film alebo divadelné predstavenie na „bezbariérovú“ verziu, vhodnú pre nevidiacich a slabozrakých. Predstavuje akési akustické titulky, ktoré krátko a výstižne popisujú hlavné prvky deja, gestikuláciu, mimiku a dekorácie či okolie. Tieto popisy sa nahovoria do prestávok medzi dialógmi. Audiokomentár otvára pre nevidiacich a slabozrakých obrázkový svet filmu.