Filmová 7-čka

Vďaka finančnej podpore audiovizuálneho fondu sme mohli v roku 2012 ošetriť audiokomentárom ďalších 7 filmov:

Slnko v sieti
Sladké starosti
Keby som mal pušku
Pacho Hybský zbojník
Pásla kone ne betóne
Soľ nad zlato
Perinbaba

Poskytnutá dotácia z audiovizuálneho fondu:    8000€

Ďakujeme!