Audiofilm 2013

Ministerstvo kultúry SR prispelo ku vzniku Filmového klubu pre slabozrakých a nevidiacich s názvom Audiofilm (rádio Devín). Vďaka finančnej podpore sme mohli spustiť reláciu v dvojtýždňovej periodicite a sprístupniť tak kvalitné domáce snímky nie len slabozrakým a nevidiacim ale aj širokej verejnosti. Zároveň boli ošetrené diela odvysielané v oddelení slabozrakých a nevidiacich v Mestskej knižnici Bratislava a všetkých okresných knižniciach Slovenska prostredníctvom internetového servera Levočskej knižnici Mateja Hrebendu. Ošetrené snímky si môžete taktiež vypočuť prostredníctvom našej stránky v sekcií Audiofilmy.

V roku 2013 sme ošetrili audiokomentárom tieto snímky:
Chodník cez Dunaj
Kosenie Jastrabej lúky
Ja milujem, ty miluješ
Zabudnite na Mozarta
Sedím na konári a je mi dobre
Správca skanzenu

Poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry:    6 000€

Ďakujeme!