Poslanie

Podľa štatistiky (presný počet zatiaľ nikto nezistil)  je na Slovensku 75 tisíc nevidiacich a slabozrakých ľudí, s rôznym stupňom postihnutia. Ich spôsob vnímania a prežívania okolitého života je značne odlišný od života bežného človeka. Naša organizácia sa chce zamerať na sprístupnenie kultúry nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom audiokomentárov.
Audiokomentár umožňuje nevidiacim a slabozrakým zmierniť dôsledky ich postihnutia v každodennom živote, predstavuje kompenzáciu ich znevýhodnenia a uľahčenie ich prístupu k audiovizuálnym médiám, ku kultúre.
Je potrebné zdôrazniť, že v prípade tohto projektu nejde o jednorázové podujatie či akciu ale o začiatok novej éry sprístupnenia audiovizuálnej kultúry nevidiacim a slabozrakým.
Audiokomentár prináša so sebou úplne novú možnosť zamestnania a spoločenského uplatnenia pre nevidiacich a slabozrakých, ktorí budú mať možnosť absolvovať vzdelanie v tejto oblasti a aktívne sa zúčastňovať na tvorbe audiokomentára.

Zrealizované projekty
2006 Projekcia filmu Horem pádem – v spolupráci ÚNSS
2006 – 2010 Ošetrenie 10 filmov audiokomentárom v spolupráci s Petit Press, SFU
2006 Odborný seminár na tému audiokomentár v priestoroch VŠMU, lektor Joe Snidder USA
2008 Slepé lásky – audiokomentár k filmu ocenený na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes
2008 Pozri sa do tmy 1 – prvá autogramiáda pre slabozraké a nevidiace deti / spolupráca s AS Cultus
2010 – 2012 Spoluorganizátor filmových projekcií pre nevidiacich v spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava
2011  Pozri sa do tmy 2 – Ošetrenie 10 filmov audiokomentárom (grand nadácie Orange Kultúra bez bariér)
2011 Slovenské Národné Divadlo – Carlo Goldoni: Vejár, prvé divadelné predstavenie s audiokomentárom v Česko – Slovensku
2011 Pozri sa do tmy 3 – Mikulášska autogramiáda pre slabozraké a nevidiace deti v DK Ružinov (za podpory MČ Bratislava – Ružinov)
2012 Rozprávková 11 – ošetrenie 11 filmov pre deti a mládež (grant Audiovizuálny fond)
2012 Relácia Audiofilm na rádiu Devín