Organ

Dramatický príbeh z obdobia vojnovej Slovenskej republiky. Vo františkánskom kláštore sa pred fašistami ukryje mladý poľský vojnový zbeh, nadaný organista. Práve kvôli talentu sa dostáva do konfliktu s miestnym regenschorim, človekom obmedzeným nielen duchovne, ale aj ľudsky. (z oficiálneho textu distribútora)

réžia Štefan Uher
1964

autor komentára Václav Šuplata
komentár nahovorila Petra Palevičová

dráma

Pridaj komentár