O organizácii

Múdrosť stromov

Trnka  obyčajná – Prunus spinosa

Vonné biele kvety v kontraste s tmavými konármi symbolizujú svetlo a temnotu. Celý efekt naviac dramatizujú dlhé tŕne a „rudá“ krv, ktorá v žilách trnkového stromu koluje. Kvety, plody a karmínovo červená miazga symbolizujú tri farby Veľkej  bohyne: bielu, čiernu a červenú. Ako naznačuje jej anglický názov blackthorn, “čiernotŕň”, bola trnka spájaná s temnými stránkami života ako noc, smrť a podsvetie. V starých šamanských spoločnostiach bola trnka strážkyňou rovnováhy medzi protikladmi.
S príchodom náboženstiev, ktoré rozdeľujú svet na “dobrý” a “zlý”, prišla aj démonizácia  trnkového  stromu. Tam kde kedysi poskytoval čarovnú ochranu proti negatívnym vplyvom, sa teraz stala symbolom zlých síl. Dokonca španielska inkvizícia upaľovala kacírov pripútaných ku kolom na hranici, ktorá obsahovala drevo trnky. Na šťastie vo východnej Európe stále ešte pretrvávajú niektoré ľudové zvyky, podľa ktorých sa trnke pripisuje schopnosť chrániť pred zlými vplyvmi.

Symbolika: rovnováha medzi svetlom a temnotou.