Kosenie Jastrabej lúky

Počas jedného víkendu sa odohrá návšteva troch synov v rodičovskom dome. Otec ich zavolal pre „neodkladnú záležitosť“, z ktorej sa vykľuje obyčajné kosenie lúky. Pre každého – otca i jeho synov je však kosenie Jastrabej lúky aj akýmsi symbolom rodiny, mladosti, spoločných zaužívaných rituálov. Počas tohto rodinného stretnutia sa teda rozvíja úvaha o kvalite medziľudských vzťahov, ktorá je založená na konfrontácii rozličných životných názorov a postojov. (z oficiálneho textu distribútora)

réžia Štefan Uher
1981

autor komentára Karol Trnka
komentár nahovoril Karol Trnka

Pridaj komentár