Dražba busty Moniky Hilmerovej

Predkladané dielo je dražené v prospech Nadácie TRNKA prostredníctvom on-line dražby v aukčnej spoločnosti SOGA (www.soga.sk) do konca októbra 2012.

Táto nezisková organizácia sa zameriava na sprístupnenie kultúry nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom audiokomentárov. Nezisková organizácia je pokračovaním dlhoročnej skúsenosti Mgr. art. Karola Trnku so slabozrakými a nevidiacimi ľuďmi od roku 2006.

Audiokomentár umožňuje nevidiacim a slabozrakým zmierniť dôsledky ich postihnutia v každodennom živote, predstavuje uľahčenie ich prístupu k audiovizuálnym médiám a ku kultúre všeobecne. V súčasnosti organizácia vysiela na rádiu Devín reláciu Audiofilm pre nevidiacich a slabozrakých.

Vďaka dražbe sadrového odliatku tváre Moniky Hilmerovej dotvorenej sochárom Igorom Maršalkom do busty „Mária Terézie“, bude môcť organizácia zorganizovať už tretí ročník špeciálnej autogramiády pre slabozraké a nevidiace deti.

Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2008 a vďaka vydraženej busty Adely Banášovej alias „Nefertiti“ za 2000€ od MČ Bratislava – Ružinov sa uskutočnil v roku 2011 druhý ročník.

Pridaj komentár