Beseda o Petrovi Pišťanekovi

Záznam z besedy z Mestskej knižnice v Bratislave z Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ktorá sa uskutočnila v pondelok 25. apríla 2022.

Tentokrát bola beseda spomienkou na spisovateľa Petra Pišťaneka, ltorý bol aj autorom scenára k filmu Rivers of Babylon. Zaspomínali si na neho herec Ady Hajdu, publicistka Elena Akácsová a producent Marián Urban

Film Rivers of Babylon bol premiérovo odpremietaný pred besedou aj s audio opisom pre nevidiacich a slabozrakých v rámci Kina pre nevidiacich, ktoré organizuje Mestská knižnica v spolupráci s našou neziskovou organizáciou.

Prosíme, aby ste opravedlnili dočasný výpadok obrazu.

Pridaj komentár