Audiokomentáre z Apogea

Prinášame Vám filmy ošetrené audiokomentárom od nášho českého partnera, občianskeho združenia Apogeum.

Výberom filmu zo zoznamu sa film načíta do audio prehrávača.