Audiofilm 2015

Vďaka podpore Ministerstav kultúry SR sme mohli naďalej pokračovať v ošetrovaní filmových titulov audiokomentármi. Tentoraz sme sa zamerali na novšie filmy, ktoré vás určite potešia. Ku každej snímke sa viazalo aj premiérové premietanie v Mestskej knižnici v Bratislave v oddelení pre slabozrakých a nevidiacich za účasti vzácnych hostí. Ošetrené tituly si môžete vypočuť aj prostredníctvom našej stránky v sekcií Audiofilmy.

V roku 2015 sme ošetrili audiokomentárom za podpory MK SR tieto snímky:
Krajinka
Kruté radosti
Slnečný štát
Muzika
Bathory
Jánošík – pravdivý príbeh
Dom
Marhuľový ostrov
Kandidát
Fair Play
Hody

Poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR:    9 000€

Ďakujeme!