O projekte TRNKA

Projekt svojím zameraním, aktivitami a obsahom napĺňa ciele sociálnej inklúzie zdravotne postihnutých s užším zameraním na jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť…

čítať ďalej... O projekte TRNKA