Jacques Prévert

Tá láska a neláska

Jacques Prévert (1900–1977) bol francúzsky básnik, dramatik, scenárista, herec, režisér, výtvarník. Prijímal život bezprostredne, ako danosť, proti ktorej by bolo zbytočné sa vzpierať. V centre jeho tvorby nestojí filozofická podstata, pretože aj sám Jacques Prévert sa definoval ako antiintelektuálny básnik, ktorého nevzrušujú reflexie a meditácie.

číta Emília Vášáryová

 1. úvodné slovo
 2. Pekné ročné obdobie
 3. Alicante
 4. Pre teba moja láska
 5. Aká som, taká som.
 6. Tá láska
 7. Raňajky
 8. Presypy
 9. Rozbité zrkadlo
 10. Nesmierne a červené
 11. Pieseň
 12. Žalárnikova pieseň
 13. Prvý deň
 14. Posolstvo
 15. Jeseň
 16. Paris at night
 17. Kytica
 18. Potok
 19. Nežná a nebezpečná tvár lásky
 20. Jašterica
 21. Okolo mňa sa krútil
 22. Mladí sa milujú
 23. Sviatok
 24. O čom si snila
 25. Keď

 

Pridaj komentár