Pri popise zbierok múzeí, galérií alebo pamiatok, musí ísť audiokomentátor nad rámec,  jednoducho hovoriť poslucháčom, čo sa v miestnosti nachádza a ako daný predmet vyzerá, tak aby umožnil poslucháčom stretnúť  sa  s interpretovaným umeleckým dielom spôsobom, ktorý je asociatívne pre nich.

Možnosti popisov vizuálnych diel:
Audio opis diel naživo
Opis kľúčových objektov pre počúvanie prostredníctvom prístroja
Audio opis diel pre webové stránky