Projekt TRNKA

Trnka, n.o. na známosť dáva, že v tomto období realizuje výnimočný projekt

názov projektu:

„TRNKA“

Zariadenie na výučbu reliéfno – bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých.

Termín realizácie: 09/2018 – 08/2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ www.esf.gov.sk

Viac informácií o prejekte nájdete tu.