Ako prehrávať filmy

Pre prehrávanie komentovaných filmov z našej internetovej stránky je nutné, aby ste mali vo vašom internetovom prehliadači nainštalovaný prehrávač Adobe Flash Player.
Po odkliknutí príslušného odkazu s filmom sa spustí zvuková stopa komentovaného filmu priamo z internetovej stránky v prehrávači Flash Player. V prípade, že si chcete počas prehrávania film pozastaviť, zvýšiť/znížiť úroveň hlasitosti, alebo sa vo filme posunúť vpred/vzad s použitím vášho screenreadera, postupujte takto:

Používatelia programu JAWS

(tento postup platí pre konfiguráciu IE8 a JAWS11)

V okne vášho prehliadača po spustení prehrávania filmu sa stláčaním štandardného navigačného klávesu JAWSu „b“ presuniete na panel s tlačidlami a ich potvrdzovaním môžete film pozastaviť, opätovne spustiť, zvýšiť/znížiť úroveň hlasitosti, posúvať sa vo filme.

Pre používateľov NVDA

(tento postup platí pre konfiguráciu Mozilla Firefox a NVDA)

V okne vášho prehliadača po spustení prehrávania filmu, ak sa chcete dostať na panel s tlačidlami, stlačte kláves „o“ alebo „shift+o“, kým nezačujete informáciu „vnorený objekt“. Stlačením ENTER sa vám otvorí okno, kde sú tlačidlá, po ktorých sa presúvate klávesom „TAB“ a pomocou nich ovládate prehrávanie filmu, jeho pozastavenie, opätovné spustenie, zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti, posúvanie sa vpred a vzad.

Charakteristika prehrávača

Prehrávač je nastavený tak, že sa spustí po načítaní stránky. Pamätá si polohu pri prehrávaní a nastavenú hlasitosť. Znamená to, že ak zatvoríte stránku buď počas prehrávania, alebo po pauze, po opätovnom otvorení sa spustí prehrávanie na mieste, kde bolo prehrávanie prerušené. Niekedy môže trvať, kým sa začne film prehrávať, ak sa napríklad čistila cash a prednačítané dáta sa zmazali. Prehrávač si totiž sťahuje dáta nanovo od začiatku.
Prehrávač používa tzv. flash cookies, nezávislú od cookies prehliadača, a tak sa môže stať, že ak sa otvorí ten istý film v inom prehliadači, bude pokračovať v stave, v ktorom bol zanechaný v nejakom inom prehliadači.

Filmy na prehratie

 

Pridaj komentár